Jak być dobrym słuchaczem?

   Czy zastanawiałeś się kiedyś, co możesz ofiarować najcenniejszego drugiemu człowiekowi? Coś, co jest bezcenne, a zarazem niematerialne i każdy z nas, może tym obdarować innych? Możesz ofiarować swój czas, i swoją uwagę. Jak być dobrym słuchaczem?

Czas i uważność na drugiego człowieka– tylko tyle, i aż tyle.

Współczesne komunikowanie się, często przypomina zabawę w „głuchy telefon”, o czym była mowa w poprzednim artykule z cyklu „Efektywna komunikacja”, czyli szybka informacja, niekompletne elementy przekazu, zniekształcenia, wybiórczość komunikatu,
różnorodność interpretacji, które nie służą efektywnej komunikacji.

A można inaczej…

Przeciwieństwem tak popularnego biernego słuchania, jest słuchanie aktywne, które owszem, wymaga więcej wysiłku i aktywności ze strony słuchającego, ale jest jedną z najważniejszych umiejętności, którą warto rozwijać.

Zastanów się, jak Ty się czujesz kiedy masz poczucie, że jesteś wysłuchany i zrozumiany, masz szansę  na doprecyzowanie swoich myśli, a Twój rozmówca aktywnie uczestniczy w rozmowie i wykazuje zainteresowanie. Znasz to uczucie?

Twój rozmówca właśnie podarował Tobie swój czas i uwagę, i doskonale wykazał się umiejętnością aktywnego słuchania.

A jak jest w Twoim przypadku? Czy potrafisz tym samym obdarować drugiego człowieka, czy potrafisz być dobrym słuchaczem, pamiętając jednocześnie, że proces komunikacji, jest procesem dwustronnym?

   Jeśli chcesz rozwijać umiejętność aktywnego słuchania, przyjrzyj się swoim zachowaniom i oceń je poprzez pryzmat kilku poniższych zasad aktywnego słuchania i poczyń dalsze kroki, aby stać się dobrym słuchaczem:

1. Okaż zainteresowanie, pamiętaj o aktywnej postawie i kontakcie wzrokowym,  jeśli Twój rozmówca odczuje że jesteś znudzony czy niezainteresowany dalszą rozmową, jest duża szansa, że rozmówca szybko przekaże komunikat, nie troszcząc się o to,  w jaki sposób go zrozumiesz.

2. Zastanów się jakie jest Twoje nastawienie do rozmówcy, czy wsłuchujesz się w rzeczywistą treść wypowiedzi, czy osądzasz treść poprzez pryzmat swojego nastawienia do rozmówcy czy przypiętej łatki.

3. Zwróć uwagę na kontekst sytuacyjny wypowiedzi rozmówcy, częste nieporozumienia mają miejsce wtedy, gdy niezrozumiały jest cel rozmowy i kontekst sytuacyjny wypowiedzi.

4. Ogranicz porównania, biorąc pod uwagę swoje doświadczenia, często miewamy tendencje do porównywania siebie i swojej sytuacji, do sytuacji rozmówcy, zamiast skupić uwagę na tym, co mówi rozmówca.

5. Nie przerywaj nadmiernie wypowiedzi rozmówcy, umiejętnie stosuj reakcje uwagi, otwieracze, zachęty, zadawaj pytania otwarte, pozwól jednak rozmówcy kontynuować wypowiedź.

6. Ogranicz nawyk dopowiadania i czytania w myślach rozmówcy, pozwól rozmówcy dokończyć zdanie i to, co faktycznie ma na myśli.

7. Zwracaj uwagę na pozasłowne zachowania rozmówcy, czy język werbalny jest spójny z językiem niewerbalnym, ale nie oceniaj tylko na podstawie jednego zachowania.

8. Stosuj zasadę 4 sekund czyli daj sobie czas na sformułowanie wypowiedzi po usłyszeniu komunikatu, zamiast przygotowywać odpowiedź w trakcie wypowiedzi rozmówcy, czyli wtedy, kiedy powinieneś słuchać

9. Umiejętnie stosuj techniki aktywnego słuchania, które wspomagają proces budowania relacji,  takie jak: parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, podsumowanie, pamiętaj jednak, aby zachować równowagę, a nie powtarzać wypowiedzi rozmówcy niczym … papuga 😉

10. Zanim nie zrozumiesz przekazu rozmówcy, nie oceniaj, nie osądzaj, nie doradzaj, nie każdy oczekuje od Ciebie porady, a niektórzy wręcz nie są tym zainteresowani.

Wioleta Kozłowska