Efektywna komunikacja

Siała Baba mak.
Nie wiedziała jak.
A Dziad wiedział, nie powiedział…

a wystarczyło zapytać…

   Tak, zapytać, bo kluczem jest KOMUNIKACJA– tylko tyle i aż tyle, a w świecie poprawnej komunikacji Baba z pewnością zasiałaby mak.

   Czy w dobie szumu informacyjnego, wieloznaczności, pisma obrazkowego, skrótów myślowych jest jeszcze miejsce na efektywną komunikację?

   Wydaje nam się, że wiele wiemy o komunikacji, w końcu komunikujemy się z otoczeniem od najmłodszych lat, żyjemy w rozwijającym się społeczeństwie, znamy swój język od lat.

   Lubimy postrzegać siebie, jako osoby komunikatywne, które w sposób klarowny przekazują innym swoje myśli, uczucia, emocje, niektórzy wręcz postrzegają siebie w kategorii Mistrza Komunikacji…

   … często zapominamy jednak o dwóch aspektach:

  1. Nie każdy jest taki jak Ty. Jesteśmy różni.

   Funkcjonujemy w różnych środowiskach, mamy różne doświadczenia, przekonania, wartości, i to co dla Ciebie jest oczywiste, dla drugiego człowieka nie musi być zrozumiałe.

2. Porozumiewanie się jest procesem. Procesem, który nie jest jednostronny.

   Czym zatem jest i jak wygląda modelowy proces komunikacji? Co możemy zrobić, aby komunikacja była skuteczna? Jakie bariery występują w komunikacji i czego unikać?

   O tym, i innych składowych procesu komunikacji przeczytasz w kolejnych odsłonach z cyklu Efektywna komunikacja”, a tymczasem, zaczynamy od podstaw – schematu procesu komunikacji.


Uczestnicy: nadawca oraz odbiorca.

Przebieg procesu: Nadawca chcąc wyrazić swoje zamiary, myśli i emocje, koduje komunikat, który chce przekazać odbiorcy. Ubiera komunikat w słowa, obrazy, wybiera sposób przekazania komunikatu – ustny, pisemny, rozmowa telefoniczna lub bezpośrednia. Odbiorca interpretuje komunikat, jaki otrzymał od nadawcy, poprzez pryzmat swoich doświadczeń, przekonań, nastawienia do nadawcy, czy oczekiwań w stosunku do komunikatu.

Kanał informacyjny: droga i środek transportu komunikatu od nadawcy do odbiorcy.

Zakłócenia: niezależnie od nadawcy, czy odbiorcy, w procesie komunikacji mogą pojawić się zakłócenia tzw. szumy komunikacyjne, takie jak niesprzyjające okoliczności, hałas, określony kontekst sytuacyjny.

Sprzężenie zwrotne: reakcja odbiorcy na komunikat po jego odkodowaniu. Niezwykle istotny element procesu komunikacji, bowiem skuteczna komunikacja zachodzi wtedy, kiedy odbiorca rozumie sytuację zgodnie z zamierzeniami nadawcy.

   A Ty zastanawiałeś się jak inni odbierają Twój sposób przekazu?

Wioleta Kozłowska